Stötta morgondagens filantropiska organisationer, underlätta ditt givande idag

Lepramissionen Sverige

Föreningens ändamål är att verka för utrotandet av lepra och dess följder, att på kristen grund stödja och driva projekt för utveckling, rehabilitering och integrering av lepravården, samt stödja projekt för människor med annat handikapp eller utanförskap, att sprida kunskap samt stimulera till ökat intresse i Sverige om lepra, dess förekomst, följder och behandlingsmöjligheter, att sända ut missionsarbetare.

Administrationskostnader i % 6%
Ändamålskostnader i % 92%

Vill din organisation också synas här?

Alla välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto samt finns med på Skatteverkets sida för skattereduktion för gåvor syns. Om ni vill listas i en annan huvudkategori eller ändra någon information kopplat till er organisation, tveka inte på att höra av er till info@doneramera.se.