Stötta morgondagens filantropiska organisationer, underlätta ditt givande idag

Göteborgs Räddningsmission

Föreningens uppdrag är att utifrån en kristen värdegrund, med Jesus Kristus som förebild och kraftkälla, genom samverkan med församlingar, samfund, andra kristet sociala organisationer, och andra aktörer, skapa intresse och förutsättningar för ett ökat social-diakonalt engagemang. Detta engagemang syftar till: Människors upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. En ansvarsfull livsstil präglad av barmhärtighet och solidaritet med nästan. Föreningen ska verka för sitt ändamål genom: Diakonal mobilisering, Diakonal handling samt Diakonal opinionsbildning. Organisationen ska ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet.

Administrationskostnader i % 16%
Ändamålskostnader i % 79%

Vill din organisation också synas här?

Alla välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto samt finns med på Skatteverkets sida för skattereduktion för gåvor syns. Om ni vill listas i en annan huvudkategori eller ändra någon information kopplat till er organisation, tveka inte på att höra av er till info@doneramera.se.