Stötta morgondagens filantropiska organisationer, underlätta ditt givande idag

Sjundedags Adventistsamfundet

Trosamfundets ändamål är att i Sverige förkunna vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, eviga evangelium, att i kristen anda verka för medmänsklighet, god etik, och moral samt sund, ansvarsfull och nykter livsstil. Vidare kan trossamfundet samarbeta med systerkyrkor och andra samfundsorganisationer i andra länder i deras evangelisations-, utbildnings- och sjukvårdsverksamhet, i deras övriga arbete för att förbättra människors livsvillkor och i deras hjälpinsatser för nödställda i katstrofsituationer.

Administrationskostnader i % 10%
Ändamålskostnader i % 89%

Vill din organisation också synas här?

Alla välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto samt finns med på Skatteverkets sida för skattereduktion för gåvor syns. Om ni vill listas i en annan huvudkategori eller ändra någon information kopplat till er organisation, tveka inte på att höra av er till info@doneramera.se.