Stötta morgondagens filantropiska organisationer, underlätta ditt givande idag

Insamlingsstiftelsen Wateraid

Stiftelsens ändamål är att i samverkan med WaterAid UK genom konkreta biståndsinsatser och opinionsbildning verka för att alla på vår jord ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Biståndsinsatserna ska bedrivas i världens fattigaste länder i nära samverkan med lokala samarbetspartners i dessa. Stiftelsen ska också bedriva opinionsbildning för att påverka beslutsfattare att tydliggöra vatten- och sanitetstfrågornas centrala roll i fattigdomsbekämpningen.

Administrationskostnader i % 14%
Ändamålskostnader i % 83%

Vill din organisation också synas här?

Alla välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto samt finns med på Skatteverkets sida för skattereduktion för gåvor syns. Om ni vill listas i en annan huvudkategori eller ändra någon information kopplat till er organisation, tveka inte på att höra av er till info@doneramera.se.