Stötta morgondagens filantropiska organisationer, underlätta ditt givande idag

Internationellt BiståndUtbildningSocialt arbeteBarn & UngdomarReligionFunktionsvariationHjälpverksamhetForskningHälsovårdDjurMänskliga RättigheterMiljö & NaturForskningHälsovårdFunktionsvariationHjälpverksamhetÖvrigtMänskliga RättigheterDemokratiKulturMiljö & NaturUtbildningDjurSocialt arbeteInternationellt Bistånd

Insamlingsstiftelsen Willefonden

Stiftelsens ändamål är att hjälpa familjer med hjärnsjuka barn och tonåringar som har en fortskridande odiagnostiserad hjärnsjukdom trots intensivt sökande. Hjälpen ska var av det slaget som ger livet en extra liten guldkant, när familjen är på sjukhus eller liknande inrättning utanför sitt hemlandsting för att söka diagnos. Stiftelsen ska även kunna hjälpa medföljande syskon i ovan nämnda familjer. På längre sikt är stiftelsens syfte att också kunna hjälpa till med diagnostiseringen av ovan nämnda barn. Ett exempel skulle kunna vara en av stiftelsen ordnad kongress med brett medicinskt deltagande för att på så sätt eventuellt möjliggöra en diagnostisering av barnen, i första hand med degenerativ hjärnsjukdom.

Administrationskostnader i % 6%
Ändamålskostnader i % 62%

Vill din organisation också synas här?

Alla välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto samt finns med på Skatteverkets sida för skattereduktion för gåvor syns. Om ni vill listas i en annan huvudkategori eller ändra någon information kopplat till er organisation, tveka inte på att höra av er till info@doneramera.se.