Stötta morgondagens filantropiska organisationer, underlätta ditt givande idag

Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning rörande astma, allergi och annan överkänslighet.

Administrationskostnader i % 16%
Ändamålskostnader i % 220%

Vill din organisation också synas här?

Alla välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto samt finns med på Skatteverkets sida för skattereduktion för gåvor syns. Om ni vill listas i en annan huvudkategori eller ändra någon information kopplat till er organisation, tveka inte på att höra av er till info@doneramera.se.