Stötta morgondagens filantropiska organisationer, underlätta ditt givande idag

Plan International Sverige insamlingsstiftelse

Stiftelsens ändamål att direkt eller genom Plan International, erbjuda socialt stöd och finansiell och materiell hjälp till barn och deras behövande medellösa familjer i länder som ej har möjlighet att erbjuda sådant stöd och hjälp på egen hand, att öka meningsfull kommunikation mellan faddrar och/eller andra bidragsgivare och fadderbarn, deras familjer och samhällen, att öka allmänhetens förståelse för nödvändigheten av detta arbete.

Administrationskostnader i % 14%
Ändamålskostnader i % 85%

Vill din organisation också synas här?

Alla välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto samt finns med på Skatteverkets sida för skattereduktion för gåvor syns. Om ni vill listas i en annan huvudkategori eller ändra någon information kopplat till er organisation, tveka inte på att höra av er till info@doneramera.se.