Stötta morgondagens filantropiska organisationer, underlätta ditt givande idag

Svenska Diabetesförbundet

Föreningens ändamål är att samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen. Förbundet och dess anknutna föreningars uppgifter på respektive organisatorisk nivå är:

att bedriva påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för personer med diabetes och deras närstående.

att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner.

att främja utbildning inom ramen för Förbundets ändamål och verksamhet.

att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.

Vill din organisation också synas här?

Alla välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto samt finns med på Skatteverkets sida för skattereduktion för gåvor syns. Om ni vill listas i en annan huvudkategori eller ändra någon information kopplat till er organisation, tveka inte på att höra av er till info@doneramera.se.