Stötta morgondagens filantropiska organisationer, underlätta ditt givande idag

Läkarmissionen – Stiftelse För Filantropisk verksamhet

Stiftelsens huvudändamål är att främja kristen Läkarmission, vilket innebär internationell hjälpverksamhet, speciellt för främjande av barns och ungdoms vård, fostran och utbildning, samt till hjälp och vård av behövande åldringar, sjuka och handikappade.  Medel som tillfaller Stiftelsen genom testamente eller livstidsdonationer utan särskild ändamålsbestämning, skall alltid användas för här angivet ändamål. Stiftelsen skall även understödja hjälparbete av annat slag, i första hand i u-länder, men efter prövning från fall till fall på andra håll. Därjämte skall Stiftelsen främja bibelmission samt tidningsmission och annan litteraturmission i Sverige och andra länder.

Administrationskostnader i % 16%
Ändamålskostnader i % 87%

Vill din organisation också synas här?

Alla välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto samt finns med på Skatteverkets sida för skattereduktion för gåvor syns. Om ni vill listas i en annan huvudkategori eller ändra någon information kopplat till er organisation, tveka inte på att höra av er till info@doneramera.se.