Stötta morgondagens filantropiska organisationer, underlätta ditt givande idag

Hörselskadades Riksförbund

Riksförbundets ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt våra medborgerliga fri- och rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden, att genom förenings-, informations-, kultur- och bildningsverksamhet verka för ökad hörselskadekunskap och fungerande kommunikation, att genom verksamhet på alla nivåer i organisationen ge förutsättningar för social gemenskap, att initiera och stödja sådan forskning och utveckling som tillvaratar våra intressen, att aktivt medverka i den internationella utvecklingen inom områden som berör oss, att vid behov ekonomiskt stödja barn, ungdomar och vuxna, att verka för att förebygga hörselskador, att samverka med andra organisationer som arbetar för funktionshindrades intressen såväl inom som utom landet.

Administrationskostnader i % 23%
Ändamålskostnader i % 75%

Vill din organisation också synas här?

Alla välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto samt finns med på Skatteverkets sida för skattereduktion för gåvor syns. Om ni vill listas i en annan huvudkategori eller ändra någon information kopplat till er organisation, tveka inte på att höra av er till info@doneramera.se.