Stötta morgondagens filantropiska organisationer, underlätta ditt givande idag

Pingst – fria församlingar i samverkan

Föreningen har till ändamål att tjäna som forum för samverkan mellan själständiga, kristna församlingar i Sverige samt leda och utveckla dess gemensamma verksamheter. Föreningen betjänar bland annat församlingarna i deras uppdrag att lokalt, nationellt och internationellt bygga Guds rike, genom vittnesbörd, diakoni och gemneskap så att Jesus blir känd, trodd, älskad och efterföljd, att vara en nationell och internationell talesman för medlemsförsamlingarna och utgöra en gemensam röst i samhällsdebatten, att leda och utveckla pingsförsamlingarnas gemensamma arbete inom verksahetsområdena barn och ungdom, mission och bistånd, sång och musik, media, utbildning, handikapparbete, vård och omsorg,

Administrationskostnader i % 10%
Ändamålskostnader i % 87%

Vill din organisation också synas här?

Alla välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto samt finns med på Skatteverkets sida för skattereduktion för gåvor syns. Om ni vill listas i en annan huvudkategori eller ändra någon information kopplat till er organisation, tveka inte på att höra av er till info@doneramera.se.