Stötta morgondagens filantropiska organisationer, underlätta ditt givande idag

Svenska Röda Korsets Centralstyrelse

Föreningens ändamål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap samt verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk. Föreningens uppgift är, i enlighet med Genèvkonventionerna, en frivillighetsorgansation, kompletterande myndigheterna på det humanitära området. Föreningen samverkar med myndigheter avseende akut  katastrofhjälp, beredskap inför kriser eller katastrofer, nationellt och internationellt, internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och föreningens grundprinciper, hälsa och trygghet. Föreningen bedriver inom dessa områden humanitärt arbete i fred och krig samt utvecklar resurser för arbetet. Föreningen strävar efter att genom sitt arbete bidra till fred i världen och öka respekten för den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna enligt principen om alla människors lika värde. Föreningen ska främst sprida kunskap om Röda korsets idé och verka för internationell förståelse, fortlöpande undersöka det nationella och internationella behovet av humanitära insatser och utforma insatserna för och tillsammans med de mest utsatta, medverka i nationella och internationella hjälaktioner, medverka i internationella utvecklingsprogram för att stärka rödakors- och halvmåneföreningar i andra länder, skapa förståelse för och öka medverkan i Röda Korsets arbete.

Administrationskostnader i % 17%
Ändamålskostnader i % 85%

Vill din organisation också synas här?

Alla välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto samt finns med på Skatteverkets sida för skattereduktion för gåvor syns. Om ni vill listas i en annan huvudkategori eller ändra någon information kopplat till er organisation, tveka inte på att höra av er till info@doneramera.se.