Doneramera Villkor
Frågor om våra villkor? Kontakta oss

Datum för senaste uppdatering: 1 juni 2017


Doneramera erbjuder sina tjänster (som beskrivs nedan) till dig via sin webbplats och mobila applikationer (den "plattform") och tillhörande tjänster (kollektivt, sådana tjänster, inklusive eventuella nya funktioner och program, och plattform, "tjänster"), förutsatt att följande användarvillkor (som ändras från tid till annan, ”användarvillkor") Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, ändra eller modifiera delar av dessa användarvillkor när som helst. Om vi gör detta, kommer vi att publicera ändringarna på denna sida och kommer att ange datum när dessa termer var senast reviderade. Vi kommer också att sträva efter att meddela dig, antingen i ett e-postmeddelande eller genom andra rimliga medel, och om inte annat anges, kan Doneramera kommunicera med dig officiellt på något rimligt sätt, nu kända eller senare utvecklade. Dessa inkluderar för närvarande e-post, vanlig post, och inlägg på plattformen. Sådana ändringar träder i kraft tidigast fjorton (14) dagar efter att de läggs ut, med undantag för att (i) förändringar som tar itu med nya funktioner för tjänsterna eller ändringar som görs av juridiska skäl kommer att tas i kraft omedelbart, och (ii) förändringar eller modifieringar av bestämmelserna i dessa användarvillkor styrande Tvistlösning genom bindande skiljedom. ska göras angivet. Din fortsatta användning av tjänsterna efter det datum sådana ändringar träder i kraft innebär att du accepterar de nya användarvillkoren . Om du inte vill acceptera de nya användarvillkor , kan du sluta använda tjänsterna. Dessutom, när du använder vissa tjänster, kommer du att bli föremål för ytterligare villkor som gäller för sådana tjänster som kan läggas ut på tjänster från tid till annan, inklusive, utan begränsning, sekretesspolicy som finns på https://www.doneramera.se/privacy. Alla sådana villkor härmed införlivas genom hänvisning i dessa användarvillkor (förutsatt dock att sådana andra villkor kan ändras i enlighet med sina villkor och, när det gäller användningen av tjänsterna, dessa användarvillkor har företräde i händelse av konflikt).

Slutligen uppmanar vi dig, särskilt om du tänker donera till en Doneramera kampanj för att granska Prissättning och avgifter´s del av dessa användarvillkor.Tjänster Beskrivning: Tjänsterna erbjuds som en plattform för användare av tjänster, som kan inkludera kampanj Arrangörer och givare (vardera definieras häri) och andra registrerade användare av tjänsterna (som kan omfatta användare som helt enkelt "som" kampanjer eller på annat sätt interagerar med plattformen eller Services). Bland andra funktioner, är de tjänster som syftar till att tillåta en användare (en "kampanj Organizer") att skriva en insamlingskampanj ("Kampanj") till plattformen för att ta emot monetära donationer ("donationer") från de registrerade användare som vill bidra med medel till kampanjen ("Givare"). Vid tillämpning härav skall uttrycket "Kampanj Arrangör" även anses omfatta en viss person (er) som en mottagare av en kampanj. Även om det inte finns några avgifter för att skapa en kampanj, kommer en andel av varje donation debiteras som avgifter för våra tjänster. Se våra avgifter för mer information.

Välgörenhet: Kampanjer är inte välgörenhet till vilken du kan göra avdragsgilla bidrag till välgörande ändamål. Men förutom de tjänster som beskrivs ovan, medger Doneramera givarna att direkt bidra till vissa välgörenhetsorganisationer ("Välgörenhet") genom plattformen. Alla donationer du gör till välgörenhet genom plattformen kommer att bli föremål för en Services avgift som beskrivs i http://doneramera.se/pricing_fees.php. Du förstår och erkänner dock att Doneramera inte bedriver välgörenhet. Om du eller din välgörenhetsorganisation vill registrera dig för att vara listad som en välgörenhetsorganisation på plattformen, kontakta oss på support@Doneramera.com och vi kan hjälpa till att underlätta denna process. Såsom det används i detta avtal, inte termen "Kampanj" inte hänvisar till välgörenhet, och du bekräftar att bidrag till kampanjer är inte avdragsgill enligt din jurisdiktion är tillämplig skattelagstiftning och förordningar.

Kampanj: Tjänsterna är bara en administrativ plattform. Doneramera underlättar donation transaktion mellan KampanjArrangörer och givare, men är inte en part i ett avtal mellan en kampanj Arrangör och en givare, eller mellan en användare och en välgörenhet. Doneramera är inte en mäklare, agent, finansiellt institut, borgenär eller försäkringsgivare för alla användare. Doneramera har ingen kontroll över genomförandet av, eller information som tillhandahålls genom en kampanj Arrangör eller välgörenhet, och Doneramera frånsäger sig härmed allt ansvar i detta avseende den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

Doneramera garanterar inte att en kampanj eller en Välgörenhet kommer att få en viss mängd donationer eller några donationer alls. Vi kommer inte personligen godkänna någon aktion, aktionen Arrangör, eller välgörenhet, och vi gör inga garantier, explicit eller implicit, att all information som tillhandahålls genom Tjänsterna av en användare är korrekt. Vi frånsäger uttryckligen allt ansvar för att lyckas med en kampanj eller resultatet av någon insamlings ändamål. Du som givare, måste ta det slutliga avgörandet om värdet och lämpligheten att bidra till någon aktion, kampanj Arrangör, eller välgörenhet.

Vi gör inte och kan inte kontrollera den information som kampanj Arrangörer levererar, inte heller kan vi garantera att donationer kommer att användas i enlighet med någon insamlings ändamål föreskrivs i en kampanj Arrangör eller välgörenhet. Vi tar inget ansvar för att kontrollera om donationer används i enlighet med gällande lagar; sådant ansvar vilar helt på kampanjen Arrangör eller välgörenhet, som är tillämpligt. Även om vi inte har skyldighet att kontrollera att användningen av alla medel är i enlighet med tillämplig lag och dessa användarvillkor, tar vi möjliga bedrägerier och missbruk av medel som mycket allvarligt. Om du har anledning att tro att en kampanj Arrangör eller välgörenhet inte följer eller använts för deras angivna syfte, använd "Rapport" -knappen på kampanjen eller välgörenheten för att varna vårt team om detta potentiella problem och vi kommer att undersöka det. Om du är en donator, kan du också omfattas av Doneramera garanti.

Du som en kampanj Arrangör, representerar, garanterar och förbinder satt (i) all information som du lämnar i samband med en kampanj är korrekt, fullständig och inte på annat sätt utformade för att vilseleda, bedra eller lura någon användare; (Ii) alla donations bidrag till din kampanj kommer att användas enbart som beskrivs i material som du lägger upp; (Iii) du kommer att följa din jurisdiktion tillämpliga lagar och förordningar när du samlar in pengar, i synnerhet, men inte begränsat till, lagar om din marknadsföring och värvning för projektet; och (iv) i den utsträckning som du med oss delar några personuppgifter av tredje part för något syfte, inklusive namn, e-postadresser och telefonnummer till dina personliga kontakter, har du myndighet (inklusive nödvändiga tillstånd), i enlighet med tillämplig lag, att förse oss med sådana personuppgifter och ger oss möjlighet att använda sådana personuppgifter för de ändamål för vilka du delade den med oss. Du godkänner Doneramera och Doneramera förbehåller sig rätten att ge information om din kampanj med givare och mottagare av kampanjen och med brottsbekämpare eller att hjälpa till med något i pågående utredning.

Din registrerings skyldigheter: Du kan bli tvungen att registrera dig på Doneramera för att få tillgång till och använda vissa funktioner i tjänsterna. Om du väljer att registrera dig för tjänsterna godkänner du att tillhandahålla och underhålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv som föranletts av tjänstedirektivet registreringsformuläret. Kampanj Arrangörer måste registrera sig med sin riktiga identitet, inklusive sitt namn och en bild eller video som påstås skildra kampanj Arrangören. Registreringsdata och viss annan information om dig styrs av vår sekretesspolicy. Om du är under 13 år, har du inte rätt att använda tjänsterna, med eller utan att registrera dig. Dessutom, om du ej är myndig (18 års ålder), kan du använda tjänsterna, med eller utan att registrera dig, endast efter godkännande av din förälder eller vårdnadshavare. Vissa aspekter av våra tjänster kan också kräva att du registrera dig och samtycker till villkoren i, tjänstetredjepartsleverantörer (t.ex. processorer betalning) för att utnyttja sådana tjänster. När du använder en av Doneramera s betalningshantering partners tjänster, är din rätt att använda sådana tjänster strikt konfidentiella i samband du lämnar in uppgifter om din registrering. Du får inte sälja, hyra, eller på någon annan grund, tillåta tredje part att använda betaltjänster för att möjliggöra en sådan tredje part som ska betalas för sina tjänster. Du får inte använda betaltjänster för något annat ändamål än vad som registrerats med vår ansökan. Om Doneramera eller betaltjänstleverantören upptäcker att den information du angav om dig eller syftet med kampanjen är felaktiga, eller ändras utan att informera oss, eller om du bryter mot något av dessa villkor, kan tjänsterna dras in och / eller avslutas med omedelbar verkan och böter kan tillämpas av betaltjänstleverantören och / eller myndigheter för oregistrerad användning av betaltjänster som i så fall kommer att betalas av dig. Doneramera kommer att hjälpa och stödja dig i din användning av betalningshantering av betaltjänstleverantören, och vi kommer att hjälpa dig med att göra det möjligt att kunna använda dessa tjänster. För detta ändamål, förstår du att du instruerar betaltjänstleverantören att ge Doneramera tillgång till dina data och inställningen i betaltjänstleverantören för att tillhandahålla de tjänsterna och tillåta oss att hantera dessa på din räkning. Även om vi kan hjälpa till att underlätta i samband med betalning processorer som Doneramera samarbetar med, är vi inte part i några sådana relationer och frånsäger oss allt ansvar för utförandet av sådana tredje parter. Vi kan utbyta information med sådana tjänster från tredje part för att underlätta tillhandahållandet av tjänster (och tillhörande tjänster från tredje part). Om sådan information består av personuppgifter (enligt definitionen i sekretesspolicy), kommer det bara att delas i enlighet med sekretesspolicyn.

Skatter: Det är ditt ansvar att undersöka vilka, om några, skatter tillämpas på de donationer som du får genom din användning av tjänsterna. Det är ditt eget ansvar att bedöma, samla, rapportera eller återföra rätt skatt, i förekommande fall, till lämplig skattemyndighet.

Medlemskonto, lösenord och säkerhet: Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och konto, i förekommande fall, och är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord eller konto. Du samtycker till att (a) omedelbart meddela Doneramera om eventuell otillåten användning av ditt lösenord eller konto, eller något annat brott mot säkerheten, och (b) se till att du loggar ut från ditt konto vid slutet av varje session samt vid åtkomst till tjänster. Doneramera ansvarar inte för eventuella förluster eller skador till följd av din underlåtenhet att följa detta avsnitt.

Ändringar tjänster: Doneramera förbehåller sig rätten att ändra, upphäva eller avbryta, tillfälligt eller permanent, Tjänsterna (eller någon del därav). Vi strävar efter att ge dig meddelande om någon sådan ändring, avstängning eller upphörande. Du samtycker till att, i den utsträckning som lagen tillåter, kommer Doneramera inte svara gentemot dig för någon ändring, avstängning eller upphörande av tjänsterna i enlighet med dessa användarvillkor.

Offentlig Visning av donationer: Som en givare, har du möjlighet att offentligt visa din donation för alla att se, bland annat på sökmotorer (som Google och Yahoo). För att hålla information om din donation privat, klickar du bara på "Privat" kryssrutan i samband med blodgivningen. Se vår sekretesspolicy för mer information om hur vi kan samla in, använda och lagra viss information om dig och din användning av tjänsterna.

Allmänna villkor för användning och lagring: Du bekräftar att Doneramera kan fastställa allmänna praxis och gränser för användningen av Tjänsterna, inklusive utan begränsning den maximala tid som data eller annat innehåll ska behållas av Tjänsterna och det maximala lagringsutrymme som kommer att tilldelas på Donerameras servrar på dina vägnar . Du godkänner att Doneramera inte har något ansvar, eller förpliktelser vid radering eller misslyckande med att lagra data eller annat innehåll som underhålls eller laddas upp på/av Tjänsterna. Du bekräftar att Doneramera förbehåller sig rätten att säga upp konton eller kampanjer som är inaktiva under en längre tid, förutsatt att Doneramera kommer att använda sina kommersiellt rimliga ansträngningar att meddela en kampanjarrangör med rimligt varsel innan en inaktiv kampanj med ett positivt donations saldo avslutas. Du bekräftar vidare att Doneramera förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna regler och gränser när som helst, efter eget gottfinnande. Vi kommer att sträva efter att meddela dig sådana förändringar där det krävs enligt gällande lag.

Mobila tjänster: Tjänsterna omfattar vissa tjänster som är tillgängliga via en mobilenhet, inklusive (i) förmågan att överföra innehåll till plattformen via en mobil enhet, (ii) förmågan att surfa på plattformen från en mobil enhet och (iii) förmåga att tillgå vissa funktioner genom att program laddas ner och installeras på en mobil enhet (tillsammans benämnda "Mobil Service"). I den mån du har tillgång till tjänster genom en mobil enhet, kan din mobiloperatörs standardavgifter, datahastigheter och andra avgifter tillkommer. Dessutom, nedladdning, installation eller användning av vissa mobila tjänster kan förbjudas eller begränsas av din operatör, och inte alla mobila tjänster kan fungera med alla bärare eller enheter. Genom att använda mobila tjänster godkänner du att vi kan kommunicera med dig angående Doneramera och andra enheter via SMS, MMS, eller andra elektroniska medel till den mobila enheten och att viss information om din användning av mobila tjänster kan vidarebefordras till oss . Vi ska uppfylla eventuella ytterligare krav som kan gälla i enlighet med lokala lagar och bestämmelser innan vi kommunicerar med dig på detta sätt. I händelse av att du ändrar eller inaktiverar ditt mobiltelefonnummer, samtycker du till att omedelbart uppdatera din kontoinformation på Doneramera för att säkerställa att dina meddelanden inte skickas till den person som förvärvar ditt gamla nummer.Användar uppförande: Du är ensam ansvarig för alla Kampanj beskrivningar, kommentarer, videor, bilder, information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, meddelanden eller annat material ( "Innehåll") som du laddar upp, publicerar eller visar ( hädanefter, "upload") eller överföra eller på annat sätt använda via tjänsterna. Följande är exempel på den typ av innehåll och / eller användning som är olagligt eller förbjudet enligt Doneramera. Dock är inte en uttömmande lista och Doneramera förbehåller sig rätten att undersöka någon genom att engagera offentliga och privata organisationer, inklusive men ej begränsat till insamlingsmedel, privata utredare och lokala, statliga, federala och tillämpliga internationella organ, och vidta lämpliga åtgärder mot någon som i Donerameras eget godtycke, bryter mot något av villkoren eller andan i dessa användarvillkor (eller de principer som beskrivs i vår ingress till detta beslut), inklusive, utan begränsning, ta bort stötande innehåll, avbryta eller säga upp med hänsyn till dessa kränkningar, stoppa betalningar till en sådan kampanj, frysa eller ta hand om donerade medel när Doneramera skäligen anser att det krävs enligt gällande lag, och rapportera dig till brottsbekämpande myndigheter eller på annat sätt vidta lämpliga rättsliga åtgärder. Utan att begränsa det föregående, accepterar du att inte använda tjänsterna för att:

A: upprätta eller bidra till någon kampanj med den implicita eller uttryckliga syftet avser något av följande:

  1. någon aktivitet som bryter mot någon lag eller statlig reglering;
  2. innehåll eller kampanj som är bedräglig, vilseledande, felaktig, oärlig, omöjlig eller imitera någon annan person eller insamlingskampanj (oavsett på plattformen eller inte)
  3. olagliga droger, narkotika, steroider, kontrollerade ämnen eller andra produkter som utgör en risk för konsumenternas säkerhet eller liknande
  4. knivar, sprängämnen, ammunition, skjutvapen eller andra vapen eller tillbehör
  5. livräntor, investeringar, aktier eller lotteri kontrakt, låg-away system, off-shore bank eller liknande transaktioner, pengar tjänsteföretag (inklusive valutaväxlingar , Checkinlösen eller liknande), inkasso eller krypto valutor
  6. hasardspel, spel och / eller någon annan aktivitet med en inträdesavgift och ett pris, inklusive men inte begränsat till casinospel , sportspel, fantasy sport, häst eller greyhound racing, lotter, andra företag som underlättar hasardspel, skicklighetsspel eller chans (oavsett om det är juridiskt definieras som ett lotteri) eller tävlingar
  7. främjande av hat, våld, trakasserier, diskriminering, terrorism, eller intolerans av något slag som rör ras, etnicitet, nationellt ursprung, religiös tillhörighet, sexuell läggning, kön, kön eller könsidentitet, eller allvarliga funktionshinder eller sjukdomar
  8. aktiviteter med, i eller involverar länder, regioner, regeringar, personer eller enheter som är föremål för USA och andra ekonomiska påföljder enligt tillämplig lag, såvida inte sådana aktiviteter uttryckligen godkänts av lämplig myndighet
  9. lösen, människohandel eller exploatering
  10. pornografi eller annat sexuellt innehåll;

Donationer: För att bidra till en kampanj eller en välgörenhet, kommer en givare vara skyldiga att lämna Doneramera information om sitt kreditkort eller andra betalningsinstrument. Du som givare, garanterar för Doneramera att sådan information är sann och att du är behörig att använda betalningsinstrumentet. Du samtycker till att en viss minimi donations belopp kan tillkomma, och att alla Donations betalningar är slutgiltiga och kommer inte att återbetalas om Doneramera, efter eget gottfinnande, går med på att utfärda en återbetalning, till exempel i enlighet med Doneramera garanti. Donatorer kan ha möjlighet att bidra återkommande med period donationer, och väljer att bidra med jämna mellanrum, du, som givare (i) är överens om att omedelbart uppdatera din kontoinformation med eventuella förändringar (till exempel en förändring i din faktureringsadress eller kreditkorts utgångsdatum) som kan förekomma och att betala donation belopp som du anger, och (ii) godkänner härmed Doneramera att fakturera betalningsinstrument i förväg på en regelbunden basis tills du avslutar sådana regelbundna betalningar, vilket kan göras när som helst genom plattformen.

Avgifter: Doneramera tar inte av kampanj Arrangören ut några initiala avgifter för att inleda en kampanj. Doneramera behåller en fast procentsats av varje donationsbidrog till en kampanj och alla välgörande bidrag till välgörenhet (kollektivt, "Doneramera avgifter"). Givare bekräftar att genom att bidra med en donation till en kampanj har Givaren accepterat alla tillämpliga villkor som anges av våra betalningspartners, utöver dessa användarvillkor , inklusive ex. Stripe användarvillkor.

Se gällande avgifter på http://doneramera.com/pricing_fees.php

Avgifter dras direkt från varje donation, och kommer inte att återspeglas i det belopp som en kampanj Arrangör kan ta ur kampanjen eller som är riktad till en välgörenhet. Vi förbehåller oss rätten att ändra Donerameras Avgift, prissättning från tid till annan. Om Doneramera ändrar sina avgifter, kommer Doneramera ge förhandsbesked om förändringen på plattformen eller i e-post till dig, efter Donerameras gottfinnande . Din fortsatta användning av tjänsterna efter avgiftsförändringen träder i kraft innebär att du accepterar de uppdaterade avgifter. Alla avgifter som avses i dessa användarvillkor är exklusive mervärdesskatt, varor och tjänsteskatt och andra skatter, i förekommande fall.

Konto: Från tid till annan, kan Doneramera placera ett grepp om ett kampanj konto (ett "Hold"), som begränsar uttag (definieras häri) av en kampanj Arrangör. Några av anledningarna till att vi kan placera ett grepp om ett kampanj konto kan bero på följande: (i) om vi har anledning att tro (på eget gottfinnande) att informationen från en kampanj Arrangör är falsk, vilseledande eller bedrägligt, eller att medel används på ett otillåtet sätt, (ii) om de tillgängliga medlen ges direkt till en annan än kampanj Arrangör person (t.ex. en juridisk mottagaren eller person som har rätt enligt lag att agera på uppdrag av en kampanj Arrangör), ( iii) om vi har skäl att tro att en kampanj eller kampanj Arrangör har brutit mot dessa användarvillkor, eller (iv) om så erfordras för att följa ett domstolsbeslut,, stämning, föreläggande eller som på annat sätt krävs enligt gällande lagar och förordningar. Om du har frågor om en Hold vi kan ha placerats på din kampanj konto, eller behöver information om hur du löser Hold, kontakta oss på support@doneramera.se.

Återkalla donationer från en kampanj: Du som en kampanj Arrangör (eller, i förekommande fall, mottagare som utsetts av kampanjen), kan återkalla donations kampanjen när som helst upp till det fulla beloppet av alla donationer kreditKampanj, minus avgifter och eventuella avgifter som tidigare dragits från beloppet ( "Uttag") och med förbehåll för eventuella grepp att vi eller våra betalningspartners kan placera på din kampanj konto. En kampanj Arrangör kan dra donationer via elektronisk överföring till sitt bankkonto. Doneramera strävar efter att göra uttag tillgängliga för dig snabbt, men du accepterar att uttag inte kan vara tillgängliga för dig, för användning, omedelbart, och Doneramera garanterar inte att Uttag kommer att vara tillgängliga för dig inom någon specifik tidsram, och Doneramera frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuella förseningar eller oförmåga att komma åt och använda Uttag vid en angiven tidpunkt, och eventuella konsekvenser en sådan fördröjning eller oförmåga. Du som en kampanj Arrangör, är ansvarig för att se till att den information du lämnar till Doneramera för att behandla ett uttag, inklusive din bankkontoinformation, är korrekt och aktuell.

Särskild Meddelande för internationell användning, Exportkontroll : I samband med tjänster och överföring av relevant information, där någon, kan bli föremål för exportkontroll och ekonomiska sanktionslagar i USA eller andra länder. Ingen programvara kan hämtas från Tjänsterna eller på annat sätt exporteras eller återexporteras i strid med sådan kontroll export och ekonomiska sanktioner lagar. Ladda ner eller använda programvaran är på egen risk. Erkänner den globala karaktären hos Internet, samtycker du till att följa alla lokala lagar och regler angående din användning av tjänsterna, inklusive den berör beteende på nätet och godtagbart innehåll.
Du godkänner att Tjänsterna kan innehålla innehåll eller egenskaper ( "innehållstjänster") som är skyddat av upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan äganderätt och lagar. Förutom vad som uttryckligen godkänts av Doneramera, accepterar du att inte ändra, kopiera, skrapa, hyra, leasa, sälja, distribuera eller skapa bearbetningar baserade på tjänster eller innehållstjänster, helt eller delvis, med undantag av att ovanstående inte gäller ditt eget användarinnehåll (enligt definitionen nedan) som du lagligt laddat till tjänsterna. I samband med din användning av tjänsterna kommer du inte delta i eller använda någon datautvinning, robotar, skrapning eller liknande datainsamlings- eller utvinningsmetoder. Om du är blockerad av Doneramera från att komma åt tjänster (bland annat genom att blockera din IP-adress), accepterar du att inte genomföra några åtgärder för att kringgå en sådan blockering (t.ex. genom att maskera din IP-adress eller använda en proxy IP-adress). All användning av tjänsterna eller innehållstjänster på annat sätt än som särskilt tillstånd häri är strängt förbjudet. Tekniken och programvaran ligger till grund för tjänster eller distribueras i samband därmed tillhör Doneramera, våra dotterbolag och våra partners ( "Programvaran"). Du samtycker till att inte kopiera, modifiera, skapa härledda verk av, dekonstruera, disassemblera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden, sälja, tilldela, licensiera eller på annat sätt överföra någon rättighet i Programvaran. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är reserverade av Doneramera.

Donerameras namn och logotyper är varumärken och servicemärken Doneramera (kollektivt "Doneramera varumärken"). Andra företag, produkter och servicenamn och logotyper som används och visas via Tjänsterna kan vara varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare, som kan eller inte kan stödja eller vara anslutna till eller är anslutna till Doneramera. Ingenting i dessa användarvillkor eller Tjänsterna ska tolkas som beviljande, underförstått , estoppel eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda någon av Doneramera varumärken som visas på tjänster, utan föregående skriftligt tillstånd i varje enskilt fall. All goodwill härrör från användning av Doneramera Varumärken kommer att komma till vår exklusiva fördel.

Tredjeparts Material: Under inga omständigheter kommer Doneramera vara ansvarig på något sätt för något innehåll eller material av någon tredje part (inklusive användare och kampanj Arrangörer), inklusive, men inte begränsat till, för eventuella fel eller brister i innehållet, eller för någon förlust eller skada av något slag som inträffat till följd av användningen av sådant innehåll. Du bekräftar att Doneramera inte kommer förhandsgranska innehåll, men det Doneramera och dess experter kommer att ha rätt (men inte skyldigheten) i sitt eget gottfinnande vägra eller ta bort innehåll som är tillgängligt via Tjänsterna. Utan att begränsa det föregående, Doneramera och dess experter kommer att ha rätt att ta bort innehåll som bryter mot dessa användarvillkor eller bedöms av Doneramera, efter eget godtyckande , att vara på annat sätt förkastligt.

Användarinnehåll som överförs via Tjänsterna: Med avseende på innehåll menas, bilder, videor, bilder, varumärken, logotyper, varumärken eller annat material som du laddar upp eller lägger genom Tjänsterna eller delar med andra användare eller mottagare (kollektivt, "användarinnehåll"), representerar och garanterar att du äger alla rättigheter och intressen i och till, eller på annat sätt har alla nödvändiga rättigheter och samtycker till (och låta andra) fullt ut utnyttja sådant användarinnehåll, inklusive, utan begränsning, eftersom det handlar om all upphovsrätt, varumärkesrättigheter och rättigheter publicitet eller sekretess relaterade därtill. Genom att ladda upp något användarinnehåll godkänner du härmed och beviljar Doneramera och dess dotterbolag en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, betal till fullo, överförbar, underlicensierbar, evig, oåterkallelig rätt att kopiera, visa, ladda upp, utföra, distribuera, lagra, modifiera och på annat sätt använda ditt användarinnehåll i samband med driften av de tjänster eller marknadsföring, reklam eller marknadsföring därav, i någon form, media eller teknik, nu kända eller senare utvecklade. Utan att begränsa det föregående, om någon användarinnehåll innehåller ditt namn, bild eller likhet, du härmed släppa och hålla Doneramera och dess underleverantörer och anställda, från (i) alla krav på intrång i privatlivet, reklam eller ärekränkning, (ii) något ansvar eller andra krav på grund av någon oskärpa, distorsion, förändring, optisk illusion, eller annan användning eller utnyttjande av ditt namn, bild eller liknande, och (iii) allt ansvar för krav från dig (eller någon efterföljare till varje påstående du kan medföra ) i samband med din användarinnehåll, namn, bild eller likhet. Du avstår från rätten att inspektera eller godkänna mellanhand version (er) eller färdiga version (er) av resultaten av användningen av din användarinnehåll (inklusive ditt namn, bild eller likhet). Vidare, om någon person (annan än dig) visas i din användarinnehåll, och garanterar du att du har fått alla nödvändiga tillstånd, undantag och utsläpp från en sådan person (er) till förmån för Doneramera på ett sätt som är förenligt med licenser , undantag och släpper anges ovan. Du bekräftar vidare att ditt deltagande i tjänsterna och inlämning av användarinnehåll är frivilligt och att du inte kommer att få ekonomisk ersättning av något slag i samband med licenser, undantag och släpper nedan (eller Doneramera exploatering därav), och att den enda hänsyn till föremålet för detta avtal är en möjlighet att använda tjänsterna.

Du godkänner att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om tjänsterna ("inlagor"), som tillhandahålls av dig att Doneramera är icke-konfidentiell och Doneramera har rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för något ändamål, kommersiell eller på annat sätt, utan bekräftelse eller ersättning till dig.

Du godkänner att Doneramera kan bevara innehåll och kan också avslöja innehåll om så krävs enligt lag eller i god tro att sådant bevarande eller avslöjande är nödvändigt för att (a) följa juridiska processer, tillämpliga lagar eller statliga förfrågningar ; (B) upprätthålla dessa användarvillkor ; (C) svara på påståenden om att något innehåll bryter de tredje mans rättigheter; eller (d) skydda rättigheter, egendom eller personliga säkerhet Doneramera, dess användare eller allmänheten.

Copyright Klagomål: Doneramera respekterar andras immateriella rättigheter, och vi ber våra användare att göra detsamma. Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, eller att dina immateriella rättigheter har kränkts, bör du meddela Doneramera ditt intrång med anspråk i enlighet med det förfarande som anges nedan.

Doneramera kommer att bearbeta och undersöka meddelanden om påstått intrång och kommer att vidta lämpliga åtgärder inom ramen för Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") och andra gällande upphovsrättslagar när det gäller påstådda eller verkliga intrång. En anmälan om upphovsrättsintrång bör skickas till Doneramera s Copyright Agent på support@Doneramera.com (Ämnesrad: "DMCA Request"). Du kan också kontakta oss via mail eller fax till:

För att vara effektiv, måste anmälan vara skriftlig och innehålla följande information:Copyright Klagomål: Observera: Om du tror att ditt användarinnehåll som tagots bort (eller till vilken tillgång har inaktiverats ) inte gör intrång, eller att du har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren , upphovsrättsägarens ombud eller i enlighet med lagen, för att ladda upp och använda innehållet i din användarinnehåll , kan du skicka en skriftlig kontra anslag med följande information till den ovan angivna Copyright Agent:

Om en kontra meddelande tas emot av Copyright Agent kommer Doneramera skicka en kopia av kontra meddelande till den ursprungliga klagande parten, informera den personen att det kan ersätta det borttagna innehållet eller upphör att inaktivera den i 10 arbetsdagar. Om inte upphovsrättsinnehavaren lämnar in en talan ett domstolsbeslut mot innehållsleverantören , medlem eller användare, kan det borttagna innehåll bytas ut, eller tillgång till den återställda , i 10 till 14 dagar eller mer efter mottagandet av kontra varsel, vid eget gottfinnande.

Upprepade intrång Regler: I enlighet med DMCA och annan tillämplig lagstiftning, har Doneramera antagit en policy att avsluta, under lämpliga förhållanden och Doneramera eget gottfinnande , till användare som anses vara upprepade intrång. Doneramera kan också på eget gottfinnande begränsa tillgången till tjänster och / eller säga upp medlemskap i någon användare som bryter mot immateriella rättigheter andras, oavsett om det finns någon upprepad överträdelse.

Tjänsterna kan tillhandahålla eller underlätta , att tredje part kan tillhandahålla länkar eller annan tillgång till andra webbplatser, tjänster och resurser på Internet. Doneramera har ingen kontroll över sådana webbplatser, tjänster och resurser och Doneramera ansvarar inte för och stödjer inte sådana platser, tjänster och resurser. Du bekräftar vidare och samtycker till att Doneramera inte kommer att vara ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till innehåll, händelser, varor eller tjänster som finns på eller genom någon sådan webbplats, tjänst eller resurs. Alla kontakter du har med tredje part vid användning av tjänsterna är mellan dig och den tredje parten, och du accepterar att Doneramera är inte ansvarig för förlust eller krav som du kan ha gentemot tredje part.

Du samtycker till att släppa, gottgöra på efterfrågan att hålla Doneramera och dess dotterbolag och deras tjänstemän, anställda, chefer och agenter skadeslösa från någon och alla förluster, skador, kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, kostnader, priser, böter, skadestånd, rättigheter, anspråk, åtgärder av något slag och skada (inbegripet dödsfall) som uppstår ur eller i samband med din användning av tjänsterna, alla donationer eller kampanj någon användarinnehåll, din anslutning till tjänster, din överträdelse av dessa användarvillkor eller din brott mot någon annans rättigheter. Om du är en Kalifornien bosatt du avstå från California Civil Code Section 1542, som säger: "Ett allmänt meddelande inte omfattar fordringar som borgenären inte känner till eller misstänker att existera i hans favör vid tidpunkten för verkställande lanseringen, som om känd av honom måste ha materiellt påverkat hans uppgörelse med gäldenären. " Om du är bosatt i en annan jurisdiktion in eller utanför USA-du avstå från någon jämförbar lag eller doktrin.

DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKER PÅ EGEN RISK. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS PÅ EN "SOM ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" GRUND. Doneramera och dess dotterbolag uttryckligen SÄGER OCH UTESLUTER, SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, alla garantier, VILLKOR OCH UTTALANDEN AV ALLA SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA , INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG.

Doneramera OCH DESS DOTTERBOLAG GER INGA GARANTIER eller ett tillstånd som (I) TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA KRAV, (II) TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT, SNABBT, SÄKERT ELLER FEL, (iii) RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN KOMMER ATT vARA KORREKT ELLER PÅLITLIG, eller (iv) KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER, information eller annat material som köps ELLER SOM DU GENOM TJÄNSTEN uppfyller dina förväntningar.DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT, SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT APPLIABLE LAG, KOMMER VARKEN Doneramera ELLER DESS DOTTERBOLAG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR (A) INDIREKT, TILLFÄLLIG, FÖLJD, STRAFF ELLER skadestånd, (B) FÖRLUST AV VINST , (C) FÖRLUST AV GOODWILL, (D) FÖRLUST AV ANVÄNDNING, (E) FÖRLUST ELLER KORRUPTION AV DATA, eller (f) Övriga immateriella förluster (ÄVEN OM Doneramera HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), OAVSETT OM KONTRAKT VÅRDSLÖSHET, strikt ansvar eller annat, PÅ GRUND AV (I) ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN; (II) KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR OCH TJÄNSTER TILL FÖLJD AV VAROR, DATA, INFORMATION eller tjänster som köps eller erhållit eller meddelanden som mottagits eller transaktioner som ingåtts genom eller från TJÄNSTEN; (III) OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; (IV) UTTALANDEN ELLER BETEENDE FRÅN TREDJE PART PÅ TJÄNSTEN; ELLER (v) andra frågor som rör till Tjänsten. SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER Doneramera TOTALA ANSVAR FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER (INKLUSIVE AVTAL, VÅRDSLÖSHET, lagstadgat eller annat) eller orsakerna ACTION ÖVERSTIGA DET BELOPP DU HAR BETALAT Doneramera Under de senaste sex ( 6) månader eller, om längre.

VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. Följaktligen kan NÅGRA AV begränsningar som anges ovan INTE GÄLLA DIG. OM DU ÄR missnöjd med någon del av tjänsten eller MED DESSA villkor DIN ENDA rätta är att sluta använda tjänster.

Tvistlösning genom bindande skiljedom: Läs detta avsnitt noggrant som det påverkar din RÄTTIGHETER.

De flesta användareS problem kan lösas snabbt och till användarens belåtenhet via e-post till Donerameras stöd på support@Doneramera.se I den osannolika händelsen att vårt supportteam inte kan lösa ett klagomål som du kan ha (eller om Doneramera inte har kunnat lösa en tvist med dig efter att ha försökt att göra så informellt),är vi överens om att lösa dessa konflikter genom bindande skiljedom, medling, eller småmål i domstol i stället för i allmän domstol.Doneramera och du accepterar att medla alla tvister och fordringar mellan oss. Detta avtal om att medla är avsedd att tolkas brett. Den inkluderar, men är inte begränsat till:Hänvisningar till "Doneramera", "vi", "du" och "oss" innefattar våra respektive dotterbolag, filialer, agenter, anställda, föregångare i räntor, efterträdare och övertagare, samt alla auktoriserade eller obehöriga användare eller mottagare av tjänster eller enheter under detta eller tidigare avtal mellan oss. Trots det föregående, kan endera parten väcka enskild åtgärd i småmål domstol. Detta skiljeavtal hindrar inte från att väcka frågor att uppmärksamma federala, statliga, regionala, nationella eller lokala myndigheter, inklusive till exempel om bosatta i USA, Federal Communications Commission eller Justitiekansler. Sådana organ kan, om lagen tillåter, söka lättnad mot oss för din räkning. Du samtycker till att, genom att ingå dessa användarvillkor, du och Doneramera vardera avstår rätten till en juryrättegång eller delta i en grupptalan. En part som har för avsikt att söka skiljedom måste först skicka till den andra, med en rekommenderad försändelse, en skriftligt meddelande om tviste ("tillkännagivandet "). Skiljemannen är bunden av villkoren i dessa användarvillkor.

Trots en bestämmelse i dessa användarvillkor om motsatsen, är vi överens om att om Doneramera gör eventuella framtida ändringar i denna skilje bestämmelse (andra än en förändring tillkännagivandet adress) medan du är en användare av tjänster, kan du avvisa en sådan ändring genom att skickaDu samtycker till att du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra användare i samband med tjänster och Doneramera har inget ansvar eller ansvar i förhållande därtill. Doneramera förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att engagera sig på något sätt med tvister mellan dig och andra användare av tjänsterna.Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Doneramera och styr din användning av tjänsterna, ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Doneramera med avseende på tjänsterna. Du kan också bli föremål för ytterligare villkor som kan gälla när du använder närstående eller tredjepartstjänster, tredjepartsinnehåll eller tredjepartsprogramvara. Dessa användarvillkor skall regleras utan hänsyn till dess konflikt med bestämmelser. Misslyckandet i Doneramera att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor kommer inte att utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor finnes av en behörig domstol för att vara (eller på annat sätt) ogiltig, är parterna ändå överens om att domstolen bör sträva efter att ge effekt till parternas avsikter som reflekteras i bestämmelsen, och andra bestämmelser i dessa användarvillkor förbli i full kraft och effekt. Du godkänner att oavsett någon lag eller lag om motsatsen, eventuella anspråk eller kan uppkomma på grund av eller i samband med användning av Tjänsterna eller dessa tjänstevillkor måste göras inom en (1) år efter sådant krav eller sak uppstod eller för alltid vara spärrad. En tryckt version av detta avtal och varje uppsägning i elektronisk form kommer att godtas i rättsliga eller administrativa förfaranden grundar sig på eller i samband med denna överenskommelse i samma omfattning och på samma villkor som andra affärsdokument och register genereras ursprungligen och underhållas i tryckt form. Du får inte överlåta dessa användarvillkor utan föregående skriftligt medgivande från Doneramera, men Doneramera kan tilldela eller överföra dessa användarvillkor, helt eller delvis, utan begränsning. Om vi misslyckas med att genomdriva någon av våra rättigheter, betyder det inte att leda till ett upphävande av denna rättighet. Rubrikerna i dessa användarvillkor är endast bekvämlighet och har ingen laglig eller avtalsverkan. Meddelanden till dig kan ske antingen via e-post eller vanlig post. Tjänsterna kan också ge meddelanden till dig om ändringar av dessa användarvillkor eller andra frågor genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden i allmänhet på plattformen.På Doneramera respekterar vi integriteten hos våra användare. För mer information se vår sekretesspolicy . Genom att använda Tjänsterna samtycker du till vår insamling och användning av personuppgifter som anges däri.Kontakta oss på support@doneramera.se för att rapportera eventuella brott mot dessa användarvillkor eller vid några frågor angående dessa användarvillkor eller tjänster.Press Kontaktformulär

Är du journalist intresserad kontakta Doneramera?

Varför Doneramera?

Skänker nya möjligheter för både givare och mottagare

Mobilvänliga kampanjer

Inga tidsgränser eller kravmål

Inga krav på att nå uppsatt mål

Doneramera Mobil App

Behåll varje donation du får