MOD - merorgandonationer
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

MOD - merorgandonationer

100 SEK av 10000 SEK som mål.


Hittills har 2 personer donerat.

Donera nu
'

Doneramera väljer då och då ut ideella organisationer som vi tycker behöver uppmärksammas lite extra. Denna gång har vi bland annat valt ut MOD - Merorgandonationer, som arbetar för att sprida information om organdonationer så att ingen ska behöva dö i väntan på ett organ!

"MOD arbetar för att alla som behöver en transplantation, ska få det utan onödigt lidande. I Sverige ska ingen behöva dö i väntan på ett organ. MOD ska vara ett ledande informations- och kunskapscentrum om donation och driva donationsutvecklingen med syfte att öka antalet donationer i Sverige. MOD har inget statligt bidrag och är helt beroende av finansiellt stöd från privatpersoner, föreningar och stiftelser. Genom att stödja MOD ekonomiskt hjälper du oss att arbeta för all som är i behov av en transplantation i Sverige.
Antalet organdonationer räcker idag inte till för att fylla det behov som finns. Många står på väntelista och varje år dör ca 50 av dem som en följd av detta. Situationen i Sverige för de som är i behov av en organtransplantation är att de behöver stå på en väntelista för en transplantation. Den 1 januari 2017 stod det 829 personer på väntelistan för ett organ"

Insamling skapad av